ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΦΡΑΣ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΣΑΒΒΑΣ (ΟΣΜΑΝ ΑΓΑΣ)
2. ΘΑΝΑΤΙ ΛΑΓΓΕΜΑΝ(ΚΙΤΛΑΡ ΟΠΛΑΜΑΣΙ)
3. ΚΟΡΙΣΙ ΧΟΡΟΝ(ΚΙΤΛΑΡ ΚIIΤΕΣΙ)
4. ΜΑΥΡΟΝ ΠΕΓΑΔ(ΚΑΡΑ ΠΟΥΝΑΡ)
5. ΜΟΝΟΝ ΧΟΡΟ(ΤΕΚ ΚΑIΤΕ)
6. ΣΑΡΙ ΚΟΥΖ
7. ΣΤΕΝΑ ΔΡΟΜΑΚΙΑ(ΤΑΡΑΤΣΟΥ ΣΟΚΑΚΛΑΡ)
8. ΤΙΚ ΑΡΓΟΝ
9. ΤΥΡΦΩΝ