ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

1. ΑΝΕΦΟΡΙΤΣΑ h ΚΙΖΕΛΑ
2. ΚΑΛΟΝ ΚΟΡΙΤΣ
3. ΑΠΟ ΠΑΝ ΚΑΙ ΚΑ h ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΟΝ
4. ΑΡΜΕΝΙΤ?ΣΣΑΣ
5. ΟΜΑΛ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ h ΓΙΑΒΑΣΤΟΝ
6. ΕΤΑΙΡΕΝ
7. ΤΡΥΓΩΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
8. ΤΡΥΓΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
9. ΚΕΤΣΕΚ ΚΕΤΣΕΚ
10. ΚΟΥΣΕΡΑ
11. ΜΗΤΕΡΙΤΣΑ
12. ΤΙΚ ΜΟΝΟ
13. ΤΑΜΣΑΡΑ
14. ΣΑΡΙ ΓΟΥΖ h ΤΡΙΠΑΤ στα ΙΜΕΡΑ
15. ΣΑΡΙ ΓΟΥΖ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
16. ΦΟΥΛΟΥΡ(ΛΑΧΑΝΑ)
17. ΧΥΤΟΝ
18. ΓΕΜΟΥΡΑ