ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΜΟΥΣ ΜΑΤΕΝ

1. ΜΑΝΤΗΛΙΑ
2. ΟΜΑΛ ΔΙΠΛΟΝ
3. ΤΣΟΥΡΤΟΥΓΟΥΖΟΥΣ
4. ΤΕΡΣ