ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΣ

1. ΕΛΜΑΤΣΟΥΚ h ΕΡΜΑΤΣΟΥΚ
2. ΣΑΡΙΚΟΥΖ ΤΗ ΜΑΝΤΙΛΗ
3. ΣΑΡΙ ΚΟΥΖ
4. ΚΟΤΣΑΡΙ
5. ΤΡΙΑ ΤΗ ΚΟΤΣΑΡΙ
6. ΤΟΥΡΙ
7. ΛΕΤΣΙ ΛΕΤΣΙΝΑ
8. ΟΜΑΛ ΚΑΡΣ
9. ΤΙΚ ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ
10. ΤΙΤΑΡΑ
11. ΤΡΥΓΩΝΑ ΚΑΡΣ(ΓΟΥΡΟΥΧ)
12. ΑΡΜΕΓΚΟΝ
13. ΓΑΙΤΑΝ h ΑΝΑΠΟΔΟ
14. ΓΙΑΜΑΤΑΝ
15. ΚΑΖΑΤΣΚΑ
16. ΚΙΟΥΡΤΣΑΣ
17. ΜΟΝΤΖΟΝΟΣ
18. ΤΑΣ
19. ΤΗ ΓΙΑΓΜΑΤΑΣ
20. ΤΟΥΡΝΑΛΑ
21. ΤΣΑΝΤΖΑΡΑ