ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΡΑΣΑΡΗΣ (ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ)

1. ΤΙΚΙ
2. ΟΥΤΣΑI
3. ΚΟΥΝΙΧΤΟΝ
4. ΟΜΑΛΙ
5. ΤΑΜΣΑΡΑ
6. ΚΕΛ ΚΙΤ
7. ΜΑΧΜΟΡ
8. ΚΟΤΣΑΚΙΝ