ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ

1. ΑΠΟ ΠΑΝ ΚΑΙ ΚΑ
2. ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΝΤΟΥΜ
3. ΤΙΖ ΟΜΑΛ
4. ΤΙΚ ΑΡΓΟΝ
5. ΧΑΛΑI
6. ΤΣΑΡΑΧΟΤ
7. ΤΕΡΣ